ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

plus minus gleich
toggle
Greek Danish English Finnish French Spanish
°C °C άνεμοι: Km/h
° ,
°C
toggle

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | SALAMIS YACHTING CLUB

(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟΔ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ:2003

Οι Εγκ/σεις μας: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Ύψος Κυματοθραύστη), Λιμάνι Σαλαμίνας 18900

ΤΗΛ: 2155000412 6945100607 e-mail: mail@nobs.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εκτύπωση


1) 'Αδειες Αλιείας
ΑΝΑΝΕΩΣH
Ανανέωση Ατομικής Επαγγελματικής 'Αδειας Αλιείας
Ανανέωση Ατομικής Ερασιτεχνικής 'Αδειας Αλιείας
Ανανέωση Επαγγελματικής 'Αδειας Αλιείας Σκάφους

ΕΚΔΟΣΗ
Έκδοση Ατομικής Επαγγελματικής 'Αδειας Αλιείας
Έκδοση Ατομικής Ερασιτεχνικής 'Aδειας Αλιείας
Έκδοση Ερασιτεχνικής 'Αδειας Αλιείας Σκάφους
Εκπρόθεσμη Ανανέωση Ατομικής Επαγγελματικής 'Αδειας Αλιείας

 

2) 'Αδειες Εκτέλεσης Πλόων
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανέωση Επαγγελματικής 'Αδειας Εκτελέσεως Πλόων
Ανανέωση Ερασιτεχνικής 'Αδειας Εκτελέσεως Πλόων

ΕΚΔΟΣΗ
Έκδοση Επαγγελματικής 'Αδειας Εκτελέσεως Πλόων
Έκδοση Ερασιτεχνικής 'Αδειας Εκτελέσεως Πλόων

 

3) Διαγραφές
Διαγραφή Ερασιτεχνικού Σκάφους (Αγορά από Έμπορο προς Οριστική Απόσυρση ή Μεταγενέστερη Μεταπώληση)
Διαγραφή Ερασιτεχνικού Σκάφους
Διαγραφή Μηχανής
Διαγραφή Σκάφους Λόγω Ολικής Καταστροφής από Πυρκαϊά ή άλλη Αιτία ή μετά από Βύθιση του

 

4) Εφόδια
Εφόδια Φουσκωτών Σκαφών

 

5) Λεμβολογήσεις
Λεμβολόγηση Μικρού Σκάφους
Λεμβολόγηση Σκάφους Απολωλότος
Λεμβολόγηση Σκάφους με Ιδιοκατασκευή
Λεμβολόγηση Σκάφους Προερχόμενο από Χώρα ΕΕ
Λεμβολόγηση Σκάφους Προερχόμενο από Χώρα Μη ΕΕ

 

6) Μεταβιβάσεις
Μεταβίβαση – Αλλαγή Κυριότητας Ερασιτεχνικού Σκάφους
Μεταβίβαση – Αλλαγή Κυριότητας Σκάφους Θανόντος  Ιδιοκτήτη (Με Διαθήκη)
Μεταβίβαση – Αλλαγή Κυριότητας Σκάφους Θανόντος  Ιδιοκτήτη (Χωρίς Διαθήκη)
Μεταβίβαση Κυριότητας Επαγγελματικού Σκάφους
Μεταβίβαση Κυριότητας Σκάφους Λόγω Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
Μεταβίβαση Κυριότητας Σκάφους Με Δικαστική Απόφαση
Μεταβίβαση Κυριότητας Σκάφους Με Δωρεά ή Γονική Παροχή
Μεταλεμβολόγηση Σκάφους

 

7) Μηχανές
Αντικατάσταση Μηχανής
Καταχώρηση Μηχανής

 

8) Αθλητική Νομοθεσία

Αθλητική Νομοθεσία N2725_1999
Αθλητική Νομοθεσία N2858_2000
Αθλητική Νομοθεσία N_239

 

9) Διάφορα

Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις Ν2743